◇ត៌មានអាជីវកម្មនៅបរទេសរបស់យើង។

ដល់អតិថិជននៅក្រៅប្រទេស

ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងដំណើរការអាជីវកម្មដូចជាការប្រឹក្សាផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត អាជីវកម្មធនធានមនុស្ស និងការលក់ឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន។ ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងធ្វើអាជីវកម្មដូចខាងក្រោមសម្រាប់អតិថិជននៅបរទេស។ ・យើងខ្ញុំមានលក់ឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រជាច្រើនប្រភេទដូចជា ម៉ាស៊ីនស្កេន CT ថ្មី និងប្រើរួច MRI ឧបករណ៍លាងឈាម ឧបករណ៍វិនិច្ឆ័យអ៊ុលត្រាសោន ឧបករណ៍ថតចម្លង និងរថយន្តពិនិត្យសុខភាពចល័តទៅកាន់ទីផ្សារក្រៅប្រទេស។ យើងខ្ញុំក៏មានលក់ផលិតផលវេជ្ជសាស្រ្ដផ្សេងៗជាច្រើនប្រភេទផងដែរ ដូច្នេះសូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំដោយសេរី។ · M&A នៃស្ថាប័នវេជ្ជសាស្ត្រក្រៅប្រទេស ・ការបញ្ជូនវេជ្ជបណ្ឌិត និងបុគ្គលិកពេទ្យជប៉ុន (គ្រូពេទ្យ គិលានុបដ្ឋាយិកា ឆ្មប អ្នកបច្ចេកទេសវិទ្យុសកម្ម វិស្វករគ្លីនិក អ្នកបច្ចេកទេសអ៊ុលត្រាសោន។ល។) ・ផ្តល់ចំណេះដឹងស្តីពីការបើក និងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មថែទាំវេជ្ជសាស្ត្រ និងថែទាំនៅប្រទេសជប៉ុន · ប្រឹក្សាយោបល់លើការវិនិយោគ/ការវិនិយោគក្រៅប្រទេស

សម្រាប់ការសាកសួរ សូមបំពេញទម្រង់ខាងក្រោម រួចផ្ញើ។

  ឈ្មោះ

  អាស័យ​ដ្ឋាន​អ៊ី​ម៉េ​ល

  លេខទូរស័ព្ទ

  ខ្លឹមសារនៃការសាកសួរ

   

  Agent Professional Co., Ltd.

  2-26-18 Gyotoku Ekimae ទីក្រុង Ichikawa ខេត្ត Chiba អាគារ Takashin 3F
  ទូរស័ព្ទ៖ ០៤៧(៣៩៨)៥៤១១
  ទូរសារ៖ ០៤៧(៣៩៨)២៦៧០
  អ៊ីមែល៖ info@agent-professional.com